SQL Server – İçinde Geçen Metne Göre Stored Procedure Sorgulama

Kullanmış olduğunuz SQL Server veritabanında bağzı durumlarda SP(stored procedure) içinde geçen metine göre sp’leri bulmak isteyebilirsiniz. Genelde çok fazla Stored Procedure kullanıl

Devamını Oku

Bir View’in Var Olup Olmadığını Farklı Yöntemlerle Bulmak

SQL SERVER’da kullanılan view’in mevcut olup olmadığını sık kullanılan yöntemler ile tespit edeceğiz. Tüm yöntemler aynı sonucu vereceğinden kullanımı en kolay gelen örneği tercih edebilirisiniz. Örnekte Adve

Devamını Oku

SQL Server'da Sıralı GUID Oluşturmak - NewSequentialID

GUID dünya üzerinde kim,nerede, ne zaman oluşturulsa oluştursun bir benzeri olmayan 128 Bitlik(16-Byte) bir Unique Identifier (Benzersiz Kimlik) ‘dır. Küresel anlamda bir benzersizlik vaad eden GUID (

Devamını Oku

SQL SERVER – Her Instance İçin Farklı Bağlantı Rengi

SQL Server 2008 ile kullanıcılara sunulan güzel özelliklerden birisi her instance için farklı bağlantı rengi kullanmamıza imkan sağlamasıdır. Sık sık aynı anda birden fazla sunucularda çalışanlar için hızlı bir şekilde sorgu ekra

Devamını Oku

SQL Server Konfigürasyonu

SQL Server kurulumu yapıldıktan sonra yapılası gereken işlemlerin en başında SQL Server Instance‘nin server sistemine göre doğru bir şekilde yapılandırılması gerekir. Server Properties penceresi ve “sp_configure” sistem prosed&uum

Devamını Oku

SQL SERVER – DAC (Dedicated Administrator Connection) Aracı

SQL Server Instance‘ının kurulu olduğu makinede RAM / CPU kullanım oranı çok yüksek olması durumunda SQL Server Instance‘ne erişemeyebilirsiniz. SQL Server‘a yapılan her bağl

Devamını Oku

SQL Server - Temporary Table ve Table Variable Arasındaki Farklar

SQL Server'da Temporary Table ve Table Variable bellekte tablo türünde veriler tutmak için kullanılır. Genel kullanım amacı geçici olarak kayıtları bellekte tutmak olup, bellekte olan geçici tablo / değişken

Devamını Oku

Char ve Varchar Veritipi Arasındaki Farklılıklar

Char veri tipinde sabit uzunlukta karakter tutabilir. Tanımlanmış olan karakter uzunluğundan daha az bir veri eklenirse, veri tipi CharDevamını Oku


SQL Server – DBCC CHECKDB ile Veritabanı Kontrolü

DBCC CHECKDB
Parametre olarak verilen veritabanının bütünlük kontrolleri yapılır. Veritabanında oluşturulan her index içeriği doğrulanır, FILESTREAM kullanılıyorsa metadata ve dosya sistemi arasındaki uyumluluk kontrol edilir.

dbcc</p>

              <a href=Devamını Oku


İlk Windows Servis Projemizi Oluşturalım

Bu makalede adım adım Visual Studio ile Windows Servis projesi oluşturmayı ve kodlamaya hazır hale getirmeyi inceleyeceğiz. Visual Studio‘yu açtıktan sonra yeni proje oluşturma ekranında Windows

Devamını Oku

Konsol Uygulamalarında Boşlukları Kullanarak Çıktıyı Hizalamak

Günümüzde çok kullanılmasa da bazı projelerde Console uygulamaları geliştirme ihtiyacınız olabilir. Çoğu zaman konsol ekranında kullanıcıya bir tablo şeklinde liste gösteririz. Göstereceğiniz tablodaki sutunların hizalamalarının d&

Devamını Oku

Dinamik Olarak InputBox Oluşturalım - C#.Net

Visual studio ile projemizde formları rahatlıkça oluşturabilir,istediğimiz dizaynı kolaylıkla yapabiliriz. Visual studio ile yapabildiğimiz bu işlemleri kodlama tarafında da yapabilmekteyiz. Bazı projelerde çok fazla tekil veri alacağımız açı

Devamını Oku

WaitCursor Kullanımı ile Kullanıcı Dostu Arayüz

Uzun süren işlemlerde,kullanıcıyı görev tamamlanana kadar bekletmemiz gerekebilir. İşlem tamamlanana kadar bekleme esnasında kullanıcıya fare imlecini değiştirerek işlemin sürdüğünü göstermek doğru bir seçim olabilir.
Uzun süren işlemler i&cce

Devamını Oku

C# ile Google Url Kısaltma Servisini Kullanalım

Bazı projelerinizde adres kısaltma servislerini kullanma ihtiyacımız olabilir. Adres kısaltma servisi veren birçok web sitesi mevcuttur. Ben Google URL kısaltmak servisi olan “http://goo.gl” ‘yi kullanacağım. Aşağıdaki

Devamını Oku

C# ile Windows Service Durumunu Öğrenmek-Belirlemek

Geliştirmekte olduğumuz uygulamalarda ihtiyacımıza göre bazen Windows Service‘ni kullanıyoruz. Windows Service‘sine bağımlı uygulama geliştirdiğimiz zaman kullanmakta olduğumuz servisin durumunu bilmek kritik önem taşıyor. Kullandığımız Serv

Devamını Oku

C# Speech Synthesis - Metin Seslendirme

Geliştirmiş olduğumuz uygulamalarda nadir de olsa bir yazıyı sese çevirme özelliği kazandırmak isteyebiliriz. (Text To Speech) .Net Framework içerisinde System.Speech.dll assembly‘sini kullanarak yazısı sese çevirebiliriz. Nerede k

Devamını Oku

Web.Config Dosyamızı HTML5 ve CSS3 İçin Yapılandıralım

HTML5 ve CSS3 ile yeni ses,video,font vb. dosya tiplerini kullanabilir hale geldik. IIS varsayılanında bu yeni tipleri desteklememektedir. Örn: .m3v,.webm,woff vb. Web sitemizi IIS‘e ekledikt

Devamını Oku

Asp.net ile Etiket Bulutu (Tag Cloud) Hazırlayalım

Bu makalemde birçok web sitesinde bulunan özellikle bloglarda yoğun olarak kullanılan etiket bulutununAsp.Net tarafında nasıl yapılacağını gösteren küçük bir içerik hazırladım. Yapacağı

Devamını Oku

Web Site ve Web Uygulamalarımızı Lisanslayalım

Geliştirmiş olduğumuz web site ve web uygulamalarımızda lisanslama işlemini nasıl yapacağımıza dair ufak bir örnek geliştirelim. Örneğimde geliştirmiş olduğumuz web sitesini domain(alan adı) bazında lisanslamaya

Devamını Oku

Tuple Metot Kullanımı

Yazdığımız uygulamaların ihtiyacına göre bazen metotlarımızdan birden fazla değer döndürmek isteriz. Artık metotumuzdan dönen değerleri diziye,liste atmak yerine .Net 4.0 ile birlikte gelen Tuple metot yapısını kullanarak metotumuzdan birden fazla değer döndürebiliyo

Devamını Oku

Opsiyonel Parametreli Metotlar Oluşturalım

Bazen uygulamalarımızda parametreli metotlara gereksinim duyabiliriz. Parametreli derken eğer dışarıdan metoda bir değer dönderilmediyse bu metotlar ile varsayılan değerlerimizi tanımlayıp kullanabiliriz. Özellikle API uygulamaları DLL geliştiren progra

Devamını Oku

DataView Sınıfı

DataView sınıfı Ado.Net içerisinde performası açısından önemli bir yere sahiptir. DataView nesnesini Sql Server’da bulunan View nesneleri göz önüne alınarak oluşturulan bir

Devamını Oku

DataTable Compute Metodu

Uygulamalarımızda özet bilgiye ihyacımız olduğunda çoğu zaman T-Sql Aggregate fonksiyonlarını kullanıyoruz. Bu fonksiyonlar ile veriler üzerinde toplama,ortalama alma,kayıt sayısı,en büyük değer,en küçük değer vb. gibi ve

Devamını Oku

SqlDataReader ve Toplu Sorgular (Batch Queries)

SqlDataReader ile toplu sorguları nasıl okuya bileceğimizi inceleyeceğiz. Toplu sorgular aslında birbirinden noktalı virgül(;) ile ayrılmış sorgulardır. Birden çok sorguyu bu şekilde bir araya getirerek okuma işlemini tek seferde gerçekleştirmiş oluruz.&nb

Devamını Oku

SqlDataReader Sınıfını Daha Etkili Kullanalım

SqlDataReader sınıfı verileri listelemek veritabanından sorgulamak için kullanılan “Connected” bağlantılı bir sınıftır. SqlDataReader okuma görevini yerine getirirken sürekli bir Sql sunucu bağlantısına ihtiyaç d

Devamını Oku

Kalıtım ile Textbox'a Yeni Bir Özellik Kazandıralım

Kalıtım nesne yönelimli programlamanın en önemli özelliklerinden biridir. Genelde kalıtımı anlatan hocalar bunu kendi türettikleri sınıftan (Hasta sınıfı, Öğrenci sınıfı, Araba sınıfı ) vs gibi sınıftan türetilerek anlatılır ve sırf bu yüzden çoğu kişini

Devamını Oku

Data Warehouse,OLAP,ETL,Data Mart Nedir

Data Warehouse (Veri Ambarı) Nedir?

Veri ambarı, veriler üzerinde analiz amaçlı sorgulamalar yapmak için özelleştirilmiş bir veritabanıdır. En temel amacı, bir şirkete ait güncel olmayan verileri saklamak ve bu veriler üzerinde kolay,hı

Devamını Oku

GridView'de Alfabetik Sayfalama

DataGrid ve GridView kontrollerinde sayfalama yaparken varsayılan olarak sayısal veya ileri geri tuşları sunulur. Bununla beraber bu kontroller, özel bir sayfalama şekli de oluşturmamıza izi vermektedir. Masaüstü uygulamalarında çok kullanıl

Devamını Oku

Bülten Üyeliği

Güncel eğitim ve etkinliklerden ilk haberdar olmak için ücretsiz abone olun.

Hızlı İletişim

Her konuda bana yazabilirsiniz. En kısa zamanda cevap vereceğim.

×