Visual Studio 2015 Custom Window Layouts

Visual Studio 2015 IDE‘si ile birlikte gelen yeniliklerden birisi olan Custom Window Layoutsözelliği uzun zamandır beklediğim özelliklerden birisidir. Yeni gelen bu özellik ile birlikte IDEüzerinde kendi pencer

Devamını Oku

CRUD – AngularJS ile MVC 6

Selamlar;

Bugün Mvc’de AngularJs javascript framework’ünü kullanarak CRUD işlemler nasıl yapılır sorusuna hep beraber cevap arayacağız. Öncelikle en basit hali ile aşağıda görüldüğü gibi Site adında bir tablo oluşturulur. Sad

Devamını Oku

ASP.NET 5 Console Application

Selamlar;

Bugün aşağıda görüldüğü gibi Visual Studio 2015 RC ile Web projesi altında bir Console Application yaratacağız.

Devamını Oku


Asp.Net 5.0 TagHelpers

Selamlar;

TagHelpers ASP.NET 5 ile gelen, halen de geliştirilmekte olan güzel bir Razor View Engine yardımcısıdır. Esas amaç Html içine @ ile başlıyan C# kodları ile standard Html5 kodlarının bir süre sonra hem okunması zorluğunun hem de @{ } içine ya

Devamını Oku

Equals ve Eşittir Karşılaştırma Operatörleri

Selamlar;

Herşeyin 1 ve 0 olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bugünkü konumuz true ve false yani comparison operators. Karşılaştırma operatörleri arasında farkların çoğunlukla karıştırıldığını ve hatta hepsinin aynı amaçlı kullanıldığının sanılması

Devamını OkuMVC EntityFramework Asenkron Programlama

Selamlar;

Bugün Mvc’de asenkron ve multi thread işlemler üzerine konuşacağız.

Diyelimki bir cafe’de kasada çalışan bir görevli olsun. Müşteriden tost siparişi geldi. Tost makinaya kondu ve bekleniyor. Bu bekleme zamanında eğer gö

Devamını Oku

Azure DB ile Mvc’de Code First İşlemleri 2.Bölüm

Şimdi Boş bir Mvc projesi açalım.Referance olarak DAL projemizi ekliyelim. Tüm DB işlemlerimizi bu dll üzerinden gerçekleştireceğiz. Aşağıdaki kodda görüldü

Devamını Oku

Mvc’de Model ve Özelleştirilmiş Kontrol Kavramına Derinlemesine Giriş

Mvc’nin enstrumanları ve çalışma mantığının daha iyi anlaşılması için örnek bir uygulama yapıcağız. Bu uygulamamızda bir kullanıcıya role yetkileri verip istendiğinde rol isimlerini ve açıklamalarını değiştirebileceğiz.Daha sonra rolün önem sırasına

Devamını Oku

C# ile String Sınıfı (Contains,IsNullOrEmpty,Insert,Replace,Remove, Split,Substring, ToLower,ToUpper,Trim) Kullanımı

Contains methodu metin içerisinde baştan başlayarak sona kadar index'e giderek Küçük ve Büyük harf duyarlığı ile arama yaparak geriye true

Devamını Oku

C# StopWatch Sınıfı Kullanımı

StopWatch sınıfı bizlere metodlarımız, kod parçacıklarımızın ne kadar sürede sonuçlandığı döndürerek bizi kod üzerinde optimizasyon yapmamıza ve daha performanslı yazılımlar geliştirmemizi için tetikleyen, kullanımı çok basit olan v

Devamını Oku

Devexpress GridControl Başlık – Detay İlişkilendirme

Geliştirmelerimiz de GridControl nesnemizi yoğun bir şekilde verilerimizi gösterim için  vb eventlar oluşturmak için kullanmaktayız. Bunlardan bir tanesi de Başlık ve Detay’lar dan  oluşan kayıtlarımızı iliştirerek gösterim ihtiyacımızdır.

Bu yazı

Devamını Oku

İlk Windows Servis Projemizi Oluşturalım

Bu makalede adım adım Visual Studio ile Windows Servis projesi oluşturmayı ve kodlamaya hazır hale getirmeyi inceleyeceğiz. Visual Studio‘yu açtıktan sonra yeni proje oluşturma ekranında Windows

Devamını Oku

Konsol Uygulamalarında Boşlukları Kullanarak Çıktıyı Hizalamak

Günümüzde çok kullanılmasa da bazı projelerde Console uygulamaları geliştirme ihtiyacınız olabilir. Çoğu zaman konsol ekranında kullanıcıya bir tablo şeklinde liste gösteririz. Göstereceğiniz tablodaki sutunların hizalamalarının d&

Devamını Oku

Dinamik Olarak InputBox Oluşturalım - C#.Net

Visual studio ile projemizde formları rahatlıkça oluşturabilir,istediğimiz dizaynı kolaylıkla yapabiliriz. Visual studio ile yapabildiğimiz bu işlemleri kodlama tarafında da yapabilmekteyiz. Bazı projelerde çok fazla tekil veri alacağımız açı

Devamını Oku

C# Extension Method Kullanımı

Extension yani genişletilebilir methodlar C# 3.0 ile yeni bir yenilik olup en basit ifadeyle var olan bir veri tipine türetme yapmadan yeni bir method ekleme olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle tip üzerinde herhangi bir değişlik yapmadan var olan türün yeni methodlarla g

Devamını Oku

Devexpress Grid Filtering Yerelleştirme L10N

Devexpress componentleri gibi 3.parti componentler yazılımcıların eli ayağı olmuş durumda sağladıkları rahatlık,kolaylık üzerimizde ki bir çok yükün alıyor. Devexpress te bize sağladığı rahatlıklardan biri de gridcontrol üzerinde son kullanıcılara filtreleme yapma olana

Devamını Oku

WaitCursor Kullanımı ile Kullanıcı Dostu Arayüz

Uzun süren işlemlerde,kullanıcıyı görev tamamlanana kadar bekletmemiz gerekebilir. İşlem tamamlanana kadar bekleme esnasında kullanıcıya fare imlecini değiştirerek işlemin sürdüğünü göstermek doğru bir seçim olabilir.
Uzun süren işlemler i&cce

Devamını Oku

Dataset ile WriteXml Kullanımı

XML dosyaların hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olmuş durumda her türlü veri alış veri için xml dosyalarından yararlanıyoruz. Tedarikçimize sipariş geçerken – farklı uygulamalar arası veriler

Devamını Oku

C# ile Lisanslama Aracı Geliştirmek

Geliştirdiğimiz uygulamaları her zaman bir lisanslama, izinsiz kullanımları engelleme ihtiyacı duyarız. Bu hatta basit çaplı geliştirdiğimiz uygulama için bile bazen ihtiyacımız söz konusu olur. Genellikle yazılım firmaları, geliştiriciler kendi lisanslama algoritmaları oluştur

Devamını Oku

C# ile Google Url Kısaltma Servisini Kullanalım

Bazı projelerinizde adres kısaltma servislerini kullanma ihtiyacımız olabilir. Adres kısaltma servisi veren birçok web sitesi mevcuttur. Ben Google URL kısaltmak servisi olan “http://goo.gl” ‘yi kullanacağım. Aşağıdaki

Devamını Oku

C# ile Windows Service Durumunu Öğrenmek-Belirlemek

Geliştirmekte olduğumuz uygulamalarda ihtiyacımıza göre bazen Windows Service‘ni kullanıyoruz. Windows Service‘sine bağımlı uygulama geliştirdiğimiz zaman kullanmakta olduğumuz servisin durumunu bilmek kritik önem taşıyor. Kullandığımız Serv

Devamını Oku

C# Speech Synthesis - Metin Seslendirme

Geliştirmiş olduğumuz uygulamalarda nadir de olsa bir yazıyı sese çevirme özelliği kazandırmak isteyebiliriz. (Text To Speech) .Net Framework içerisinde System.Speech.dll assembly‘sini kullanarak yazısı sese çevirebiliriz. Nerede k

Devamını Oku

Web.Config Dosyamızı HTML5 ve CSS3 İçin Yapılandıralım

HTML5 ve CSS3 ile yeni ses,video,font vb. dosya tiplerini kullanabilir hale geldik. IIS varsayılanında bu yeni tipleri desteklememektedir. Örn: .m3v,.webm,woff vb. Web sitemizi IIS‘e ekledikt

Devamını Oku

Asp.net ile Etiket Bulutu (Tag Cloud) Hazırlayalım

Bu makalemde birçok web sitesinde bulunan özellikle bloglarda yoğun olarak kullanılan etiket bulutununAsp.Net tarafında nasıl yapılacağını gösteren küçük bir içerik hazırladım. Yapacağı

Devamını Oku

Application State - Lock ve Unlock

Session‘lar kullanıcıya özgüdür. Kullanıcıya ait bilgiler session‘larda saklanabilir. Kullanıcılar siteden gittikten sonra bellekten atılabilir. Örneğin; kullanıcıların kısa süreli bilgileri session‘larda tutulup gerekli adımlar ger&cced

Devamını Oku

Web Site ve Web Uygulamalarımızı Lisanslayalım

Geliştirmiş olduğumuz web site ve web uygulamalarımızda lisanslama işlemini nasıl yapacağımıza dair ufak bir örnek geliştirelim. Örneğimde geliştirmiş olduğumuz web sitesini domain(alan adı) bazında lisanslamaya

Devamını Oku

Tuple Metot Kullanımı

Yazdığımız uygulamaların ihtiyacına göre bazen metotlarımızdan birden fazla değer döndürmek isteriz. Artık metotumuzdan dönen değerleri diziye,liste atmak yerine .Net 4.0 ile birlikte gelen Tuple metot yapısını kullanarak metotumuzdan birden fazla değer döndürebiliyo

Devamını Oku

Opsiyonel Parametreli Metotlar Oluşturalım

Bazen uygulamalarımızda parametreli metotlara gereksinim duyabiliriz. Parametreli derken eğer dışarıdan metoda bir değer dönderilmediyse bu metotlar ile varsayılan değerlerimizi tanımlayıp kullanabiliriz. Özellikle API uygulamaları DLL geliştiren progra

Devamını Oku

DataView Sınıfı

DataView sınıfı Ado.Net içerisinde performası açısından önemli bir yere sahiptir. DataView nesnesini Sql Server’da bulunan View nesneleri göz önüne alınarak oluşturulan bir

Devamını Oku

DataTable Compute Metodu

Uygulamalarımızda özet bilgiye ihyacımız olduğunda çoğu zaman T-Sql Aggregate fonksiyonlarını kullanıyoruz. Bu fonksiyonlar ile veriler üzerinde toplama,ortalama alma,kayıt sayısı,en büyük değer,en küçük değer vb. gibi ve

Devamını Oku

SqlDataReader ve Toplu Sorgular (Batch Queries)

SqlDataReader ile toplu sorguları nasıl okuya bileceğimizi inceleyeceğiz. Toplu sorgular aslında birbirinden noktalı virgül(;) ile ayrılmış sorgulardır. Birden çok sorguyu bu şekilde bir araya getirerek okuma işlemini tek seferde gerçekleştirmiş oluruz.&nb

Devamını Oku

Asp.Net File Upload Kontorolünün Özelleştirilmesi

Asp.Net tarafında en sık kullanılan kontrollerden bir tanesi de File Upload kontrolüdür. Bildiğiniz gibi bu kontrol seçilen bir dosyanın server'a yüklenmesi için kullanılmakta ve Render edilirken bir input nesnesi olarak render edilip type özelliği file olara

Devamını Oku

SqlDataReader Sınıfını Daha Etkili Kullanalım

SqlDataReader sınıfı verileri listelemek veritabanından sorgulamak için kullanılan “Connected” bağlantılı bir sınıftır. SqlDataReader okuma görevini yerine getirirken sürekli bir Sql sunucu bağlantısına ihtiyaç d

Devamını Oku

SQL Command Parametrelerimizi Dogru Kullaniyor muyuz

SQL Serverda Bilinçsiz tür dönüşümü işlemlerinin performansı olumsuz etkilediğinden daha önce yazdığım makalede bahsetmiştim

Devamını Oku

Bülten Üyeliği

Güncel eğitim ve etkinliklerden ilk haberdar olmak için ücretsiz abone olun.

Hızlı İletişim

Her konuda bana yazabilirsiniz. En kısa zamanda cevap vereceğim.

×